Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi

► YORDAM Kütüphane Otomasyon Sistemi, Uluslararası MARC formatı özelliği ile Anglo-American Kataloglama Kuralları çerçevesinde büyük ve küçük ölçekli her türden kütüphane için sınırsız alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi yapma imkânı sağlayan çok kullanıcılı ve internet uyumlu bir otomasyon sistemidir.


► YORDAM Kütüphane Otomasyon Sistemi şimdiye kadar gördüğünüz veya kullandığınız kütüphane programlarından çok farklı bir özellik taşımaktadır. "Kendi kütüphanenin programını/sistemini kendine göre geliştir" mantığıyla yola çıktığımız bu programla/sistemle kütüphaneciliğin çok daha zevkli, kolay ve bütünleşik bir sistem haline geleceği inancını taşımaktayız.


► Sisteme/programa, kitap ve süreli yayınlar (dergi, gazete), her tür gri yayın (standart, patent, tez vb.), kitap dışı belgeler (CD, CD-ROM, video kaset, slayt, fotoğraf, harita vb.) girişi yapılabilir. Ayrıca mikrofilm-mikrofiş, fotoğraf ve slayt görüntüleri ve ses yüklenebilir.

► Sistem exe (kendi başına çalışır) hale getirilmediği ve hazırlandığı program dilinin altında çalıştırıldığından dolayı Yordam diye isimlendirilmiştir. Programın exe haline getirilmemesinin sebebi, kullanılan kütüphanelerde isteklerin yerinde karşılanmasını sağlamak, programa sahip olan kullanıcıların YORDAM'ı geliştirmesine imkân vermek, kütüphanenin talepleri doğrultusunda yeni eklemeler yapabilmek ve kütüphaneleri programı yapan kişi ya da kuruluşlara mahkûm etmemektir.


► Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi tamamen kütüphanecilerin istekleri doğrultusunda hazırlanmış olup, yıllardır network, intranet ve internet ortamlarında yoğun bir şekilde uzman kütüphaneciler tarafından test edilmiş ve kullanılmıştır. Bu arada YORDAM’a yirmibin’e yakın konu başlığı, bundan başka ikibinbeşyüz’e yakın yazar biyografisi ve oniki binin üzerinde cutter-sanborn tablosu eklenmiştir. YORDAM, referanslar listesinde yer alan kütüphaneler tarafından şu anda aktif olarak kullanılmaktadır.


► Fiyatlandırma Türkiye kütüphanelerinin içinde bulunduğu durum gözönüne alınarak yapılmış, yüksek fiyattan kaçınılmıştır. Kullanıcı lisansını ve bu lisansın getireceği mali yükü azaltmak için okuyucu bilgisayarları intranet (yerel ağ) ve internet ortamında çalıştırılmaktadır. Bu sayede sınırsız bir şekilde Yordam’dan arama yapma imkânı sağlanmıştır.


► YORDAM Kütüphane Otomasyon Sistemi’mize gösterdiğiniz ve göstereceğiniz ilgiden dolayı şimdiden teşekkür ederiz. Katkılarınızla bu programın daha da gelişeceğine, ülkemizdeki yabancı program hayranlığı ve “en iyisini onlar yapar”, “onların yaptığı doğrudur” anlayışının ortadan kalkacağına inanmaktayız.