"Yıllardır kütüphanecilik ve arşiv sektörüne hizmet veren firmamız bu konuda uzmanlaşarak yüzlerce kütüphane ve arşiv düzenleme projesine imza atmış ve bu projeleri de başarıyla tamamlamıştır."


1999 yılında İstanbul Kadıköy'de faaliyetlerine başlayan firmamız, şu anda Türkiye ve yurtdışında özel, tüzel, üniversite ve devlet kurumu olmak üzere 1000’e yakın kurum ve kuruluş ile YORDAM Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemleri, UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi, Kütüphane Sarf Malzemeleri vb. alanlarda çalışmasını sürdürmektedir.


Türkiye üniversitelerinin yaklaşık %80'i YORDAM Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemleri 'ni kullanmaktadır.

Firmamız son yıllarda kütüphanecilik ve arşivcilik sektörü ile bağlantılı olarak AR-GE faaliyetlerine önem vermiş olup, bu bağlamda kütüphanelerde ödünç verme ve alma işlemlerinin kullanıcılar tarafından otomatik olarak yapılabilmesi amacıyla Otomatik Ödünç Verme ve Alma Ünitesi projeleri TÜBİTAK desteği ile hayata geçirme aşamasında olup, proje bittiğinde yurtdışına da ihraç edilir hale gelmiştir.

Ayrıca yapmış olduğu servis büro hizmetleri ile Osmanlıca Belgeler, El Yazmaları ve Nadir Eserler'in dijital ortama aktarılması projelerini üstlenmiş, projeler sonucunda milyonlarca sayfa dijital ortama aktarılmıştır.

Dünyada sınırlı sayıda üretici tarafından imal edilmekte olan bu cihazların %100 yerli olarak Türkiye’de üretilerek hizmete sunulması Türkiye’ye büyük bir katma değer sağlamaktadır.

 

Girişimcilik ruhuyla hizmette devamlılık esasını ilke edinen firmamız başarısını da bu anlayıştan almaktadır.