AXSIS - Akademik ve Açık Erişim Bilgi SistemiNeden Yeni Nesil Akademik Bilgi ve Açık Erişim Yönetim Sistemi?

► Son kullanıcıların istekleri,
► Tek ara yüz ile araştırma sonuçlarına ve akademisyen bilgilerine erişebilmek.
► Yöneticilerin istekleri,
► Akademisyen faaliyetleri ve araştırma çıktılarını baz alarak kurumun başarısını takip edebilmek,
► Akademisyenlerin istekleri,
► Kullanıcı dostu ara yüz ile bilgilerini ve çalışmalarını yönetebilmek ve takip edebilmek.


Sistemin işlerliğini sağlayan Sizlerin istekleri,

► «Akademik Bilgi» ve «Açık Erişim» sistemlerinin bir arada olması,
► Yazılım bilgisi gerektirmeyen esnek bir sistem panelinin olması,
► Diğer sitemlerdeki verilerin, kolaylıkla sisteme aktarabilmesi,
► Diğer sistemlerin , PMH-OAI standartlarında otomatik veri alabilmesi, Sistemin sürdürülebilirliği açısından muhatap bulabilmesi,
► Yüksek Öğretim Kurumu‘ndan akademisyen bilgilerini sisteme aktarabilmesi, Yüksek Öğretim Kurumu’nun istediği raporların kolaylıkla hazırlanabilmesi, Akademisyenlerin birlikte çalıştığı paydaşlarına ulaşılabilmesi,
► Bir bakışta analiz yapabilmek için, grafik panellerin olması,
► TR Dizin, Sobiad, Scopus ve Google Scholar gibi sistemlerden etki ve atıf verilerinden grafiksel görüntülenmesi,
► Mükerrer yayınların kolaylıkla tekil kayda dönüştürülmesi,
► Yazım kaynaklı mükerrer akademisyen kayıtlarının birleştirilmesi,
► Dil değişimine bağlı olarak değişen etiketlerin, panelden düzenlenebilmesi, Handle.Net sisteminden tekil erişim kimlik numarasının alınabilmesi, Örnek Kurumlardan birkaç tanesi şu şekilde,

► İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

► Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi