YORDAM BT ailesi olarak, imkânlarımızı verimli bir şekilde kullanarak içinde bulunduğumuz topluma karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeyi amaçlamaktayız. Kurumumuz bu bilinç ile; sosyal, kültürel, eğitim ve çevresel alanları dikkate alarak, projeler gerçekleştirmektedir. Bu alanlar içerisinde toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmek, halkımıza, çalışanlarımıza, çalışanlarımızın ailelerine ve de diğer paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Sosyal sorumluluk alanlarımız yasal zorunluluklar dışındadır ve şirketimizin kendi inisiyatifi ile gönüllü olarak görev edindiği uygulamaları kapsamaktadır. Kurum içinde ve dışında, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık gözetmeden projelerimizi gerçekleştirmekteyiz. Zira iyi niyet ve özenle yapacağımız her bir projenin memleketimizin gelişmesine, insanlarımızın huzuruna katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu bağlamda yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları vatandaşlık görevimiz olarak kabul etmekteyiz. Çalışmalarımızda kullandığımız kaynakların, en verimli ve en aktif şekilde yer almasını sağlayarak, sürdürülebilir bir yöntem ile ortaya koymaktayız. Sosyal sorumluluk görevimizi yerine getirirken bir çok alanda olmaktan ziyade, daha sınırlı sayıdaki konularda yoğunlaşmayı tercih ediyoruz. Amacımız, odağımızı en yüksek seviyede tutarak toplumumuza faydalı işler yapabilmektir.