Yordam BT, ANKOSLink 2021 adıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen önemli bir etkinliğe katılmıştır.


Bu etkinlik, bilgi yönetimi, dijital teknolojiler ve bilgi yapısı geliştirme konularında güncel ve derinlemesine bilgilerin paylaşıldığı bir platform olarak öne çıkmaktadır.

"Dijital Bilgi Yapılarında Yeni Nesil Çözümler" teması ise bu yılki toplantının ana odağı olmuştur.

Bu temada ele alınan konular, dijital bilgi yönetimi alanındaki en son gelişmeleri ve geleceğe yönelik çözüm önerilerini içermekte, katılımcılara değerli bilgi ve deneyimler sunmaktadır.


Yordam BT, bu tür önemli etkinliklere katılımıyla bilgi teknolojileri alanındaki yenilikleri yakından takip etme ve bu alanda katkı sağlama misyonunu sürdürmektedir.