İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "İTÜ TMDK Türk Müziği Kültür Mirasının Dijitalleştirilmesi Projesi Kapsamında Kataloglama ve Dijitalleştirme Hizmeti" projesi firmamız Yordam BT tarafından tamamlanmıştır.


Proje kapsamında yaklaşık olarak 250.000 adet nota vb. belge yüksek çözünürlüklü profesyonel cihazlar ile dijitalleştirilmiş olup, bu belgelere ait 40.000 adet civarında nitelikli kataloglama işlemi de yapılmıştır.

Yine kütüphanede bulunan 50 (elli) adet müzik çalgısının profesyonel cihazlar ile sanatsal olarak fotoğraflanması işi de gerçekleştirilmiştir.

Proje bitiminde ortaya çıkan veriler ve görüntüler, firmamız tarafından geliştirilmiş olan "MEDAS - Web Tabanlı Dijital Arşiv (Fotoğraf, Video, Ses, Belge vb.) İçerik Yönetim Otomasyon Yazılımı" aracılığıyla araştırmacıların hizmetine açılmıştır.

İlgili belgelere https://tmdkarsiv.itu.edu.tr bu linkten ulaşılabilir.

İlgili projede konusunda uzman ve Bilgi Belge Yönetimi Bölümü mezunu personel istihdam edilmiştir.

Türkiye'de alanında ilk olma özelliği taşıyan böyle mükemmel bir projede firmamız Yordam BT'yi tercih ettikleri için ilgili kurum yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.


Saygılarımızla.