"Yıllardır kütüphanecilik ve arşiv sektörüne hizmet veren firmamız bu konuda uzmanlaşarak yüzlerce kütüphane ve arşiv yazılımı projesine imza atmış ve bu projeleri de başarıyla tamamlamıştır."

İstanbul Kadıköy'de faaliyetlerine başlayan firmamız, şu anda Türkiye ve yurtdışında özel, tüzel, üniversite ve devlet kurumu olmak üzere 200’e yakın kütüphane ile Kütüphane Otomasyonu, UHF RFID Akıllı Kütüphane Sistemi, Kütüphane Sarf Malzemeleri vb. alanlarda çalışmasını sürdürmektedir.

Ayrıca firmamızın Konya'da bir de şubesi bulunmaktadır.

Türkiye üniversitelerinin yaklaşık olarak %75'i Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı'nı kullanmaktadır.

Son yıllarda kütüphanecilik ve arşivcilik sektörü ile ilintili olarak AR-GE faaliyetlerine önem vermiş olup, bu bağlamda kitap ve belge tarama konusunda kullanım amacıyla DigiMan ve e-Müstensih Profesyonel Sayısallaştırma Ünitesi, yine kütüphanelerde ödünç verme ve alma işlemlerinin otomatik olarak öğrenciler tarafından yapılabilmesi amacıyla Otomatik Ödünç Verme ve Alma Ünitesi projeleri Tübitak desteği ile hayata geçirme aşamasında olup, proje bittiğinde yurtdışına da ihraç edilir hale gelinecektir.

Ayrıca yapmış olduğu servis büro hizmetleri ile Osmanlıca Belgeler, El Yazması, Nadir Eserler'in dijital ortama aktarılması projelerini üstlenmiş ve bu alanda yaklaşık olarak 27,500,000 sayfa dijital ortama aktarılmıştır.

Dünyada sınırlı sayıda üretici tarafından üretilmekte olan bu cihazların %100 yerli olarak Türkiye’de üretilerek hizmete sunulması Türkiye’ye büyük bir katma değer sağlayacaktır.

Girişimcilik ruhuyla hizmette devamlılık esasını ilke edinen firmamız başarısını da bu anlayıştan almaktadır.
 Üsküdar Hizmet Binamız...

Kütüphane Bilgi Belge Otomasyonu

Yordam Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programı - v.18.5 YORDAM Kütüphane Bilgi Bel...

Claris FileMaker İlişkisel Veritabanı

  Tüm Görevlerle Başa Çıkın! FileMaker Pro dünyanın lider, kullanı...

Sayısallaştırma Sistemi

e-Müstensih: Kütüphaneler, arşivler, bilgi ve belge merkezlerinin vazgeçilmez ...

Bizden haberdar olmak ister misiniz?© 2012 HER HAKKI SAKLIDIR | ALL RIGHTS RESERVED web programlama deSen